BIBLIOTEKA WYDZIAŁU
FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
im. JÓZEFA TOMASZA POKRZYWNIAKA

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek – piątek:  9 – 19

sobota:  10 – 18

niedziela:  10 – 14
 

 

 

Fot. Maciej Zakrzewski

Fot. Grzegorz Machowiak

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.

Maria Dąbrowska

Dane kontaktowe:

 

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

 tel. 61 829 46 82

e-mail: liber@amu.edu.pl

 

Fot. Stanislava KostićSzanowni Czytelnicy,

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją
"Zasoby cyfrowe Biblioteki UAM.
Przewodnik dla studentów WFPiK UAM", przygotowaną 
przez prof. UAM dra hab. Konrada Dominasa
i dra Józefa Malinowskiego.
W poradniku – znajdziecie Państwo
informacje o tym,
co należy zrobić, by móc skorzystać
ze wszystkich e-źródeł
dostępnych w systemie BU.

 

MENU

O Bibliotece

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka może się poszczycić specjalistycznym księgozbiorem liczącym
około 241 000 vol.

 

O Patronie

17 stycznia 2018 roku Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM otrzymała imię Józefa Tomasza Pokrzywniaka, który był był inicjatorem powstania Biblioteki.
 

Plan Biblioteki

Księgozbiór Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka rozmieszczony jest
na trzech kondygnacjach budynku...


 

Zbiory Wydzielone


Pracownia Zbiorów Wydzielonych udostępnia badaczom i studentom materiały czasopiśmiennicze, mikrofilmy i prace dyplomowe. Księgozbiór liczy ok. 2500 vol.

Pracownicy
 

Czy jest pan bibliotekarzem? Wolę określenie depozytariusz wiedzy.

Brandon Mull, Świat bez bohaterów

 

Biblioteka bez barier
 

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka jest przystosowana
do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

 

Regulamin

Księgozbiór jest udostępniany na zasadzie wolnego dostępu do półek (obowiązuje samoobsługa) oraz przez zamówienia rewersem z magazynu (realizacja co godzinę).

Zasoby i źródła

Zapraszamy do korzystania ze źródeł elektronicznych, polecając uwadze Czytelników zwłaszcza bazę Academica, Repozytorium Amur i Wielkopolską Biblioteką Cyfrową.

ORCID

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów, umożliwiający rozróżnienie badaczy o tym samym nazwisku
i przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych.

NOWOŚCI

O BIBLIOTECE

Fot. M. Sidorowska

Fot. E. Borowicz

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli.

Cyceron

Fot. J. Bułat

Fot. S. Kostić

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka

może się poszczycić specjalistycznym księgozbiorem liczącym około 241 tysięcy woluminów z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, w szczególności filologii: polskiej, klasycznej i słowiańskiej, a także teatrologii
i filmoznawstwa. Systematycznie wzbogacane zbiory obejmują również pozycje z dziedziny językoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, Gender Studies, judaików, sztuki, medioznawstwa czy folkloru. Czytelnik znajdzie
u nas także setki fachowych słowników, encyklopedii i podręczników. Możemy się pochwalić wyjątkowym działem zawierającym kanon literatury polskiej w przekładzie na język angielski. Zapraszamy też do skorzystania z imponujących zbiorów literatur słowiańskich i klasycznych 
w językach oryginalnych. Crème de la crème stanowią zaś zbiory wydzielone.

Biblioteka WFPiK mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku w 2009 roku. Projekt ten został uhonorowany prestiżowymi nagrodami: nagrodą im. Jana Baptysty Quadro i nagrodą Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Zapraszamy przez siedem dni w tygodniu.
Oferujemy książki w wolnym dostępie, sto miejsc
dla czytelników na dwóch poziomach (w tym kabiny
do nauki indywidualnej, pokój do pracy zbiorowej oraz miejsce dla osoby z niepełnosprawnością ruchową), możliwość korzystania z akademickiej sieci wi-fi, a także ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i skanerów.

Biblioteka umożliwia studentom i pracownikom UAM bezpłatny dostęp do największych baz zasobów on-line dla humanistów, m.in.:  CERL  - Heritage of the Printed Book Database; L'Année philologique; Academica, Bazy Biblioteki Narodowej; Bazy Polskiej Bibliografii Literackiej, Bazy danych o artystach sceny polskiej, Internetowej Bazy Filmu Polskiego.

Gwarantujemy ciekawy i specjalistyczny księgozbiór,
 fachowość i miłą obsługę!

 

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych światów.

Amo Jones

 

Fot. G. Machowiak

Fot. S. Kostić

O PATRONIE

Profesor dr hab.
Józef Tomasz Pokrzywniak
(1947-2017)

 

17 stycznia 2018 roku Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej UAM otrzymała imię Józefa Tomasza Pokrzywniaka.  

 

Profesor dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak był inicjatorem powstania naszej Biblioteki. Wbrew sceptykom, pokonując przeszkody, doprowadził do realizacji tego projektu. Czuwał nad wszystkimi etapami prac, wypełniając misję Dziekana
- przełożonego i przewodnika pracowników i studentów naszego Wydziału. Biblioteka, której nowoczesny architektonicznie budynek został wkomponowany
w zabytkową przestrzeń dziedzińca, rozpoczęła działalność 25 września 2009 roku. 

 

 Profesor Józef Tomasz Pokrzywniak - mistrz wielu pokoleń polonistów - był historykiem literatury, wybitnym badaczem epoki oświecenia i zarazem człowiekiem oświecenia. W Jego bogatym dorobku naukowym jest
5 książek autorskich, z czego 4 dotyczą Ignacego Krasickiego, którego twórczości był miłośnikiem, znakomitym interpretatorem i edytorem („Satyry i listy”, „Komedie”). Był także współautorem najpopularniejszego po 1989 roku licealnego podręcznika literatury epok dawnych do klas pierwszych (z Marią Adamczyk i Bożeną Chrząstowską) „Starożytność - oświecenie”, który doczekał się aż 14 wydań w latach 1987-2000!

 

Profesor pełnił funkcję kierownika Zakładu Literatury Staropolskiej
i Oświecenia (2007-2016), dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UAM (1996-2005), dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (2005-2012). Przez dwie kadencje wprowadzał Wydział w XXI wiek, najpierw przenosząc go
z Collegium Novum do monumentalnego gmachu Collegium Maius, a później przygotowując go na nowe wyzwania. Budynek pod Jego kierowniczą ręką zyskał dzisiejszy wygląd, wyróżnia się wyjątkowymi witrażami z wizerunkami pisarzy oraz spektakularnym Salonem Mickiewicza ozdobionym portretem wieszcza
i dekoracjami według klasycznych ilustracji Andriolliego do „Pana Tadeusza”.  Profesor był także współtwórcą i Dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu (2014), współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, członkiem  Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (1996-2002), Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich  PAN (2006-2010) oraz wielu towarzystw naukowych.

 

Profesor był cenionym i charyzmatycznym uczonym i nauczycielem akademickim. Człowiekiem wielkiego optymizmu i tolerancji, pełnym życzliwości i otwartości wobec ludzi. Miłośnikiem ogrodów, podróży i kultury włoskiej.

 

PLAN BIBLIOTEKI

I piętro

 • wypożyczalnia ogólna – lada biblioteczna
 • stanowisko samodzielnego wypożyczania (self check)
 • stanowisko pracy dla osób niewidomych i niedowidzących (p. 108)

 

Zbiory:

- kanon lektur polonistycznych w wolnym dostępie

- historia i teoria filmu

- historia i teoria teatru

- współczesna poezja polska

- wiedza o mediach

- metodyka nauczania języka i literatury z elementami pedagogiki

- kolekcja literatury dla dzieci             (p. 108)

 

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

II piętro

 • 65 miejsc czytelniczych (w tym stanowisko komputerowe
  z regulowaną wysokością blatu
  dla osób z niepełnosprawnością ruchową)
 • stanowisko samodzielnego wypożyczania

   

Zbiory:

- filologii klasycznej

- filologii słowiańskiej

- historia literatury polskiej

- historia literatur starożytnych

- historia literatur słowiańskich

- językoznawstwo ogólne

- językoznawstwo polonistyczne

- językoznawstwo łacińskie
i greckie

- językoznawstwo słowiańskie

- teoria literatury

- teoria przekładu

- przekład literatury polskiej

- kultura staro- i nowożytna

- religioznawstwo  i mitologie

- filozofia

- gender

- judaica

- sztuka staro- i nowożytna

- folklor i obyczaje

- historia

- geografia kulturowa

- nauki polityczne

- socjologia

- psychologia

- reportaże

- edytorstwo i wiedza o książce

Fot. S. Kostić

III piętro

 • czytelnia (księgozbiór przeznaczony wyłącznie do korzystania na miejscu)
 • 16 miejsc czytelniczych
 • pokój do nauki zbiorowej dla grup 10-osobowych
 • 8 kabin do pracy indywidualnej
 • czytnik mikrofilmów
 • Pracownia Zbiorów Wydzielonych (p. 372)
 • pracownia biblioteczna (p. 374)
 • gabinet kierownika Biblioteki
  (p. 375)Zbiory:

Zasób czytelni na III pietrze pełni rolę podstawowego informatorium dla studentów  i pracowników nauki i obejmuje:

- słowniki języka polskiego

- słowniki dawnej polszczyzny

- słowniki języków obcych

- encyklopedie powszechne
i specjalistyczne

- bibliografie ogólne
i specjalistyczne literackie oraz poszczególnych zagadnień

- biografie literackie,

- katalogi i inwentarze zbiorów bibliotek naukowych

- słowniki i encyklopedie dotyczące pisarzy polskich i światowych oraz epok literackich

- serię polską i zagraniczną tomików Biblioteki Narodowej

- zbiór nadbitek z czasopism

- współczesne czasopisma polonistyczne i slawistyczne

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

PRACOWNIA ZBIORÓW WYDZIELONYCH

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. M. Sidorowska

Pracownia Zbiorów Wydzielonych 

udostępnia pracownikom nauki  i studentom materiały czasopiśmiennicze, mikroformy oraz prace dyplomowe.
Księgozbiór podręczny liczy
ok. 2500 woluminów czasopism pochodzących z
XVIII i XIX wieku.
Do najcenniejszych druków przechowywanych w Pracowni należą:

 • "Chimera" - elitarne czasopismo artystyczno-literackie wydawane w latach 1901-1907, w którym publikowali czołowi twórcy Młodej Polski, m.in. Bolesław Leśmian, Stanisław Przybyszewski i Stanisław Wyspiański. Pismo wyróżniało się wyjątkowymi ilustracjami;
 • "Monitor" - jeden z pierwszych polskojęzycznych periodyków, założony przez Ignacego Krasickiego, Franciszka Bohomolca i Adama Kazimierza Czartoryskiego, ukazywał się dwa razy w tygodniu w okresie od 1765 do 1785 roku;
 • "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" - pierwszy polski tygodnik literacki wydawany w latach 1770–1777 (od 1771 roku nieoficjalny organ obiadów czwartkowych);
 • "Sfinks" - miesięcznik literacko-artystyczny i naukowy ukazujący się w latach 1908-1913, skupiający wielu wybitnych pisarzy, m.in. Elizę Orzeszkową, Stefana Żeromskiego czy Tadeusza Micińskiego.

 

Godziny otwarcia Pracowni:
 

poniedziałek i piątek: 13.00-19.00

wtorek - czwartek: 10.00-15.00

 

 

Fot. S. Kostić

Fot. M. Sidorowska

Fot. S. Kostić

PRACOWNICY

Kierownik Biblioteki

 

dr Józef Malinowski

kustosz

jozefm@amu.edu.pl

61 829 46 88


Sekcja Polonistyczna

 

mgr Dorota Górska

kustosz

dogorska@amu.edu.pl

61 829 46 82

 

mgr Ewa Borowiak

kustosz

ewabor1@amu.edu.pl

61 829 46 85

 

 

Sekcja Klasyczna

 

mgr Marta Stołowska

kustosz

martasto@amu.edu.pl

61 829 46 84

 

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Sekcja Slawistyczna

 

mgr Violetta Popiel-Machnicka

kustosz

vpm@amu.edu.pl

61 829 46 83

 

mgr Magdalena Jankowska

kustosz

magjan3@amu.edu.pl

61 829 46 83

 


Informatyk

 

inż. Mateusz Bagrowski

matt7@amu.edu.pl

 

BIBLIOTEKA BEZ BARIER

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Udogodnienia architektoniczne budynku:

 

 • podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  przy wejściu od ulicy Kościuszki,
 • automatycznie otwierane drzwi wejściowe do gmachu,
 • winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  w łączniku prowadzącym z Collegium Maius,
 • wrzutnia, umożliwiająca zwrot wypożyczonych materiałów, mieści się na parterze,
 • szerokie windy wewnątrz budynku,
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na każdym piętrze,
 • korytarze i pomieszczenia bez progów,
 • szerokie drzwi umożliwiające swobodne poruszanie,
 • stanowisko pracy dla osób niewidomych
  i niedowidzących na I piętrze (p. 108), wyposażone w komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem i dodatkowe urządzenia:
  • urządzenie do skanowania pisma (auto-lektor)
  • linijka brajlowska
  • drukarka brajlowska
  • lupa zoom
  • stanowisko komputerowe z regulowaną wysokością blatu dla osób z niepełnosprawnością ruchową na II piętrze.

 

Inne udogodnienia:

 • dostęp do elektronicznego katalogu jest możliwy
  z każdego miejsca z dostępem do Internetu
  bez konieczności wychodzenia z domu
 • obsługa poza kolejnością
 • możliwość wypożyczenia materiałów przez osobę upoważnioną przez czytelnika po okazaniu legitymacji studenta
 • pracownicy biblioteki służą pomocą w znalezieniu materiałów, w razie potrzeby dostarczą je z innych pięter.

 

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Fot. S. Kostić

Fot. A. Boeske

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

1. Księgozbiór Biblioteki WFPiK im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka jest udostępniany na zasadzie wolnego dostępu do półek (przy wyborze książek obowiązuje samoobsługa)
oraz przez zamówienia z magazynu drogą elektroniczną (realizacja zamówień odbywa się co godzinę).


2. Prawo do wypożyczania mają:
- pracownicy UAM,
- studenci Wydziału (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie – dzienne i zaoczne),
- studenci UAM (studia licencjackie, magisterskie, studia doktoranckie – dzienne i zaoczne).

3. Pozostałe osoby ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wyłącznie w czytelni lub wypożyczyć na okres
1 tygodnia za kaucją, uzależnioną
od wartości udostępnianych materiałów (nie mniej niż 50 zł za wolumin).

4. Nie wypożycza się dzieł wyznaczonych przez Bibliotekę, w tym:
- druków wydanych przed r. 1945, za wyjątkiem tekstów greckich i łacińskich stanowiących lekturę dla filologów klasycznych,
- książek oznaczonych czerwonym paskiem,
- pozycji PWNW,
- czasopism i gazet,
- prac magisterskich.

5. Okres wypożyczenia i liczba wypożyczonych książek wynoszą:

A. Dla pracowników naukowych:
a) pracownicy WFPiK:
- PWWZ – 100 woluminów na 365 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
- PWWW – 5 woluminów na 14 dni
z możliwością jednej prolongaty o 7 dni;
b) pracownicy UAM spoza Wydziału:
- PWWZ – 10 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni;

B. Dla doktorantów:
a) doktoranci WFPiK:
- PWWZ – 50 woluminów na 180 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
- PWWW - 5 woluminów na 14 dni z możliwością jednej prolongaty o 7 dni;
b) doktoranci spoza Wydziału
- PWWZ – 10 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni;

C. Dla studentów:
a) studenci WFPiK (dzienni, zaoczni MOST, studenci wielu wydziałów – w tym WFPiK):
- PWWZ – 30 woluminów na 180 dni możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
- PWWW - 5 woluminów na 14 dni z możliwością jednej prolongaty o 7 dni;
b) studenci UAM spoza Wydziału:
- PWWZ – 10 woluminów na 30 dni możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni;

D. Dla pozostałych pracowników:
a) bibliotekarze WFPiK:
- PWWZ – 50 woluminów na 365 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
- PWWW – 5 woluminów na 14 dni z możliwością jednej prolongaty o 7 dni;
b) pracownicy administracji WFPiK, bibliotekarze i pozostali pracownicy UAM spoza Wydziału:
- PWWZ – 5 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni.

6. Kwestie sporne rozstrzyga Kierownik BWFPiK.

PWWW- wypożyczane na 2 tygodnie wyłącznie pracownikom i studentom WFPiK
PWWZ – wypożyczane wszystkim czytelnikom UAM
PWNW – do korzystania w czytelni

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

RULES AND REGULATIONS GOVERNING THE USE OF THE LIBRARY AND INFORMATION SYSTEM OF THE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ

 

ZASOBY I ŹRÓDŁA

WIELKOPOLSKA
 BIBLIOTEKA CYFROWA

Wspólna inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego. Założeniem bazy WBC jest stworzenie dostępu
poprzez Internet do czterech typów zasobów: edukacyjnego, dziedzictwa kulturowego, regionaliów i muzykaliów.

AMUR (Adam Mickiewicz University Repository)

To cyfrowe repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zawierające doktoraty, publikacje naukowe i materiały dydaktyczne powstałe
na UAM oraz mające na celu upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

IBUK Libra - wirtualna czytelnia online Wydawnictwa Naukowego PWN

Platforma IBUK oferuje dostęp do wyselekcjonowanych  publikacji PWN z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Jedną książkę może czytać jednocześnie 5 osób. W przeglądarce internetowej należy mieć włączoną obsługę Javascript oraz "cookies", a także zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej.

ACADEMICA

To bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Czytelnicy znajdą tu publikacje zarówno nowe, jak i starsze. Znaczną część zasobów systemu stanowią publikacje chronione prawem autorskim, z których można legalnie i bezpłatnie korzystać. Zapraszamy na II piętro, gdzie znajduje się terminal służący do przeglądania bazy.

PRESSto

To profesjonalna platforma, na której publikowane są czasopisma elektroniczne UAM, oraz innowacyjny system zarządzania e-czasopismem. Czasopisma zaimplementowane na platformie PRESSto publikowane są w modelu otwartym (open access), co oznacza, że artykuły dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników internetu
na podstawie licencji Creative Commons.

Fot. S. Kostić

Fot. M. Sidorowska

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

ORCID – Międzynarodowy System Identyfikacji Autorów

 

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Ten unikalny identyfikator cyfrowy umożliwia rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych takich jak  Scopus, Web of Science i innych. Dzięki połączeniu konta ORCID z ResearcherID lub Scopus ID następuje automatyczna wymiana danych pomiędzy systemami. Stworzenie i zgłoszenie własnego identyfikatora zajmuje chwilę i jest wolne od opłat.


W naszej Bibliotece koordynatorem wydziałowym jest dr Józef Malinowski (jozefm@amu.edu.pl; tel. 61 829 46 88) .
W Bibliotece Uniwersyteckiej koordynatorem jest dr Blanka Mrowicka z Oddziału Informacji i Transferu BU (blanka.mrowicka@amu.edu.pl; tel. 61 829 38 41).

 

Materiały filmowe przygotowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu i Studio Filmowe UAM:

Dowiedz się więcej

Kontakt

+48 61 829 4686

Adres

ul. A. Fredry 10

61-701 Poznań