BIBLIOTEKA WYDZIAŁU
FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ
im. JÓZEFA TOMASZA POKRZYWNIAKA

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek – piątek:  9 – 16

sobota (22.05, 5 i 19.06): 10 – 15

 

 

 

 

Fot. Maciej Zakrzewski

Fot. Grzegorz Machowiak

Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.

Maria Dąbrowska

Dane kontaktowe:

 

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

 tel. 61 829 46 82

e-mail: liber@amu.edu.pl

 

Fot. Stanislava Kostić

 

 

GODZINY OTWARCIA

Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

(wypożyczalnia i czytelnia)

 

 

poniedziałek – piątek:                     9:00 – 16:00

sobota 22 maja, 5 i 19 czerwca:   10:00 – 15:00

 

 

 

Sprawy możliwe do załatwienia on-line prosimy kierować na adres: liber@amu.edu.pl

Kontakt telefoniczny w godz. od 9.00 do 16.00: tel. 61 829 46 82

 

 

 


ZASADY KORZYSTANIA

z Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
w okresie od 8 lutego do odwołania

 

 

WYPOŻYCZALNIA (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00)

 

 1. Możliwość wypożyczeń z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego UAM mają pracownicy, doktoranci
  i studenci UAM.

   
 2. Warunkiem koniecznym jest posiadanie konta czytelnika aktywowanego w bieżącym roku akademickim
  i wolnego od blokad finansowych.

   
 3. Zapisu do Biblioteki bądź aktywacji konta bibliotecznego można dokonać w Bibliotece WFPiK lub online
  poprzez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika, wnosząc opłaty za pomocą bankowości elektronicznej.

   
 4. Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika),
  które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych,
  zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   
 5. Książki należy zamówić w katalogu online.
   
 6. Odbiór zamówionych pozycji jest możliwy w bibliotece, w której zostały zamówione zbiory – po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru w Koncie czytelnika lub na adres e-mail.
   
 7. Czytelników, którzy nie uregulowali płatności za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych powstałych
  przed 12 marca 2020 r., prosimy o dokonanie wpłaty za pomocą bankowości elektronicznej
  bądź podczas wizyty w Bibliotece.

   
 8. Możliwa jest krótkoterminowa prolongata telefoniczna książek wypożyczonych w Bibliotece WFPiK, 
  nr tel. 61 829 46 82 w godz. 9:00-16:00.

   
 9. Użytkowników, którzy nie mogą oddać materiałów bibliotecznych osobiście, prosimy o ich zwrot przez osobę upoważnioną lub odesłanie pocztą na adres: Biblioteka Wydziału Polskiej i Klasycznej UAM, ul. Fredry 10,
  61-701 Poznań. Dzień odbioru przesyłki w Wypożyczalni zostanie uznany za termin zwrotu materiałów bibliotecznych. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiczne materiały biblioteczne zwrócone przez czytelników będą poddane obowiązkowej trzydniowej kwarantannie.

   
 10. Z dniem 2 marca 2021 r. zostanie przywrócona opłata za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych, której wysokość – zgodnie z Wykazem opłat Biblioteki Uniwersyteckiej– wynosi 0,30 zł dziennie za każdy wypożyczony tom.
   
 11. E-obiegówka: w celu uzyskania poświadczenia na karcie obiegowej o braku zaległości w bibliotekach systemu UAM należy przesłać maila na adres Biblioteki WFPiK liber@amu.edu.pl. W treści prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz nr karty bibliotecznej (kod kreskowy legitymacji studenckiej). Odpowiednio wcześniej należy zwrócić wszystkie książki wypożyczone w Bibliotece Uniwersyteckiej i bibliotekach wydziałowych oraz uregulować ewentualne zaległości finansowe. Gdy te warunki okażą się spełnione, podbita karta obiegowa zostanie przekazana przez bibliotekę do Biura Obsługi Studenta  WFPiK UAM.
   
 12. Podczas przebywania w obrębie wypożyczalni czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra). Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta, a przed podejściem do stanowiska obsługi należy obowiązkowo zdezynfekować ręce płynem odkażającym.
   

 

CZYTELNIA

 

 1. Na miejscu udostępniane będą materiały biblioteczne z księgozbiorów podręcznych czytelń, czasopisma
  oraz pozycje z przeznaczeniem „do korzystania w czytelni”. W czytelni nie będą udostępniane materiały biblioteczne możliwe do wypożyczenia.

   
 2. Zamówienia na materiały biblioteczne z magazynu oraz księgozbiorów podręcznych czytelń należy złożyć
  za pomocą poczty elektronicznej na adres: liber@amu.edu.pl po uprzednim sprawdzeniu ich dostępności
  w katalogu. Jednorazowo, łącznie ze wszystkich kolekcji, można zamówić maksymalnie 10 woluminów,
  podając odpowiednie dane; w przypadku książki: autora, tytuł, rok wydania, sygnaturę, a w przypadku czasopisma:
  tytuł czasopisma, rok wydania, rocznik/tom, nr zeszytu, sygnaturę.

   
 3. Czytelnicy mogą skorzystać z usługi „Zamów skan”, składając zamówienie na wykonanie skanów przez Bibliotekę za pomocą poczty elektronicznej na adres: liber@amu.edu.pl. Zamówienie zostanie zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie.
   
 4. Przed przystąpieniem do zamówienia należy sprawdzić stan konta czytelnika (w zakładce Konto czytelnika),
  które powinno być aktywowane w bieżącym roku akademickim i wolne od blokad finansowych,
  zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   
 5. Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 9:00 – do 16:00 oraz w wybrane soboty od 10:00 do 15:00 z uwzględnieniem przerwy na wietrzenie pomieszczeń od godz. 12:00-12:30.
  Czytelnik może skorzystać z zamówionych materiałów bibliotecznych jednorazowo, wyłącznie po otrzymaniu na adres e-mail indywidualnego potwierdzenia, zawierającego informację o terminie i godzinie wizyty w Bibliotece. Termin będzie uzależniony od kolejności zgłoszenia oraz liczby napływających drogą mailową zamówień.

   
 6. Zgodnie z wytycznymi, w celu zachowania dystansu przestrzennego na terenie czytelni mogą przebywać jednorazowo cztery osoby.
   
 7. Po wejściu do Biblioteki należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz zgłosić swoją wizytę
  u dyżurującego bibliotekarza. Podczas przebywania na terenie Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać dystans przestrzenny (minimum 1,5 metra) oraz poruszać się wyłącznie w wyznaczonej „strefie czytelnika”. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte nos i usta.

   
 8. Po wejściu do czytelni użytkownik powinien okazać kartę biblioteczną oraz zająć wskazane przez bibliotekarza miejsce z przygotowanymi dla niego materiałami bibliotecznymi. Ponowna możliwość korzystania z tych samych materiałów będzie możliwa po złożeniu kolejnego zamówienia drogą mailową, co ma na celu zapewnienie równego dostępu do zbiorów wszystkim użytkownikom.

   

SKANY MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 1. Usługa jest adresowana do pracowników, doktorantów i studentów Wydziału.
   
 2. Zamówienia przyjmowane są na adres e-mail biblioteki liber@amu.edu.pl
   
 3. Zgłoszenie powinno zawierać dane czytelnika imię, nazwisko i nr karty bibliotecznej oraz pełne dane bibliograficzne, tj. w przypadku:

  – fragmentu książki (tylko ze statusem dostępna): autor, tytuł, rok wydania, ISBN, zakres stron, sygnatura książki z katalogu on-line;

  – artykułu z czasopisma: tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma, autor i tytuł artykułu, zakres stron, sygnatura czasopisma z katalogu on-line.

   
 4. Zamówienia będą realizowane wg kolejności wpływów, jednak z uwzględnieniem możliwości technicznych
  i personalnych.

   
 5. Limit jednego zamówienia nie powinien przekraczać 30 stron.
   
 6. Przed wysłaniem zamówienia należy pamiętać o sprawdzeniu dostępu do publikacji w zasobach zdalnych. Publikacje dostępne on-line nie będą skanowane.
   
 7. Biblioteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli jest ono niezgodne z prawem,
  ma służyć celom komercyjnym lub przekracza możliwości techniczne biblioteki.

   
 8. Obsługujemy wyłącznie zamówienia przesłane pocztą elektroniczną z domeny amu.edu.pl.

 

 Szanowni Czytelnicy,

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją
"Zasoby cyfrowe Biblioteki UAM.
Przewodnik dla studentów WFPiK UAM", przygotowaną 
przez prof. UAM dra hab. Konrada Dominasa
i dra Józefa Malinowskiego.
W poradniku – znajdziecie Państwo
informacje o tym,
co należy zrobić, by móc skorzystać
ze wszystkich e-źródeł
dostępnych w systemie BU.

 

MENU

O Bibliotece

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka może się poszczycić specjalistycznym księgozbiorem liczącym
około 241 000 vol.

 

O Patronie

17 stycznia 2018 roku Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM otrzymała imię Józefa Tomasza Pokrzywniaka, który był był inicjatorem powstania Biblioteki.
 

Plan Biblioteki

Księgozbiór Biblioteki Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka rozmieszczony jest
na trzech kondygnacjach budynku...


 

Zbiory Wydzielone


Pracownia Zbiorów Wydzielonych udostępnia badaczom i studentom materiały czasopiśmiennicze, mikrofilmy i prace dyplomowe. Księgozbiór liczy ok. 2500 vol.

Pracownicy
 

Czy jest pan bibliotekarzem? Wolę określenie depozytariusz wiedzy.

Brandon Mull, Świat bez bohaterów

 

Biblioteka bez barier
 

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka jest przystosowana
do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

 

Regulamin

Księgozbiór jest udostępniany na zasadzie wolnego dostępu do półek (obowiązuje samoobsługa) oraz przez zamówienia rewersem z magazynu (realizacja co godzinę).

Zasoby i źródła

Zapraszamy do korzystania ze źródeł elektronicznych, polecając uwadze Czytelników zwłaszcza bazę Academica, Repozytorium Amur i Wielkopolską Biblioteką Cyfrową.

ORCID

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów, umożliwiający rozróżnienie badaczy o tym samym nazwisku
i przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych.

NOWOŚCI

Słynny manifest Confiteor Stanisława Przybyszewskiego, opublikowany w 1899 r. na łamach krakowskiego „Życia”, wywołał najgwałtowniejsze polemiki i spory w dziejach polskiej krytyki literackiej. Jego autor, aspirujący do rangi przywódcy polskich modernistów, sformułował program wymierzony polemicznie w dotychczasowe idee rodzimej literatury, uwalniający artystę od wszelkich zobowiązań zewnętrznych i wynoszący sztukę na poziom metafizycznego absolutu. 

Dla kogo Aristainetos pisał pełne wyrafinowanej retoryki listy? Zapewne dla wykształconej elity znającej  twórczość Libaniosa, której trzecią część stanowią pisma z dydaktyki retorycznej, jak i Lukiana oraz Alkifrona, a także Filostratosa. W IV wieku entuzjasta literatury greckiej św. Bazyli Wielki zachęcał młodych chrześcijan, by niczym pszczoły wydobywali z niej pożyteczny miód, a takim jest przecież u Aristainetosa radosny list żony, która pogodziła się z mężem.

Analiza „wydarzeń marcowych 1968 roku oraz reakcji twórców kultury na te wydarzenia. Wielogłos humanistów odsłaniający kompleksowość antysemityzmu
we współczesnej polskiej kulturze
i polityce. Autorzy rozpatrują Marzec 1968 jako pogrom, tragedię, melodramat, wydarzenia graniczne. Patrzą jednak nie tyle na to, co się wydarzyło, ile na dokumenty, literaturę i sztuki wizualne           
z Marca wyrosłe.

Monografia stanowi próbę syntetycznego ujęcia na gruncie slawistycznym (kroatystycznym) problematyki związanej z tabu, przemilczeniami  zepchniętymi na margines wydarzeniami z historii Chorwacji w obu Jugosławiach, ukazując aktualny ogląd narodowej przeszłości XX wieku z wewnętrznej perspektywy. Odrębne zagadnienie stanowi analiza utworów autobiograficznych autorów urodzonych po 1945 roku. 

Seria "Dramat - Teatr"  obejmuje prace poświęcone historii dramatu,
 teatru polskiego oraz powszechnego, szeroko pojętej problematyce teorii sztuki teatralnej i tekstu dramatycznego. Uwzględnia  zagadnienia socjologii teatru, współczesnego życia teatralnego i krytyki teatralnej. Seria ma charakter otwarty i mogą się
w niej ukazywać rozprawy nie tylko teatrologów, ale i autorów reprezentujacych inne dziedziny nauki.

Książka jest kwintesencją intelektualnego świata Umberta Eco – nasyconego celnymi spostrzeżeniami, ale niepozbawionego ironii i humoru.    Eco powraca ze swoimi ulubionymi tematami: początkami naszej cywilizacji, ewolucją kanonów piękna, różnorodnymi formami ekspresji artystycznej, fałszowaniem historii i obsesją spisku, umiejętnie mieszając ze sobą filozofię, literaturę, historię sztuki i kulturę popularną.   

                 

Polityka to nie tylko walka o władzę, lecz także sposób kształtowania postaw światopoglądowych, sposobów rozumienia świata i interakcji społecznych. Polski teatr    i dramat wpływają na polityczne dyskursy, współtworzą je i wykorzystują – dialogują z nimi, poddają próbie ich skuteczność          i podważają je. Punktem wyjścia do dyskusji dotyczącej teatru i polityki jest w tej książce pytanie o efekty oddziaływania artystycznego na tle zależności wiedza/władza. 

Autorzy kolejnych szkiców próbują ukazywać rozmaite związki między awangardową przeszłością    
  i tradycyjnym myśleniem o nurtach eksperymentujących a nowszymi, bardziej współczesnymi sposobami przejawiania się gestów buntowniczo-zmianotwórczych. Rozdziały monografii pomyślane zostały w sposób zasługujący na najwyższe pochwały. Stanowią one dowód na to, że zajmowanie się awangardą w XXI wieku może przynieść wiele inspirujących tekstów i nowych odczytań. 

Ta pozycja to ważne osiągnięcie
w dziedzinie badań nad twórczością  Kantora. Stanowi podsumowanie dorobku autorki, która od wielu lat zajmuje się dziełem Kantora, ale także otwiera pole nowych odczytań jego sztuki, próbuje pokazać odmienne sposoby jej recepcji, zwrócić uwagę na jej radykalne znaczenia. Proponowany sposób interpretowania dzieł artysty, performatywny wymiar jego praktyk wskazuje na inne przestrzenie obecności teatralnego i plastycznego dorobku Kantora. 

O BIBLIOTECE

Fot. M. Sidorowska

Fot. E. Borowicz

Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli.

Cyceron

Fot. J. Bułat

Fot. S. Kostić

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka

może się poszczycić specjalistycznym księgozbiorem liczącym około 241 tysięcy woluminów z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, w szczególności filologii: polskiej, klasycznej i słowiańskiej, a także teatrologii
i filmoznawstwa. Systematycznie wzbogacane zbiory obejmują również pozycje z dziedziny językoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, Gender Studies, judaików, sztuki, medioznawstwa czy folkloru. Czytelnik znajdzie
u nas także setki fachowych słowników, encyklopedii i podręczników. Możemy się pochwalić wyjątkowym działem zawierającym kanon literatury polskiej w przekładzie na język angielski. Zapraszamy też do skorzystania z imponujących zbiorów literatur słowiańskich i klasycznych 
w językach oryginalnych. Crème de la crème stanowią zaś zbiory wydzielone.

Biblioteka WFPiK mieści się w nowoczesnym budynku oddanym do użytku w 2009 roku. Projekt ten został uhonorowany prestiżowymi nagrodami: nagrodą im. Jana Baptysty Quadro i nagrodą Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Zapraszamy przez siedem dni w tygodniu.
Oferujemy książki w wolnym dostępie, sto miejsc
dla czytelników na dwóch poziomach (w tym kabiny
do nauki indywidualnej, pokój do pracy zbiorowej oraz miejsce dla osoby z niepełnosprawnością ruchową), możliwość korzystania z akademickiej sieci wi-fi, a także ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i skanerów.

Biblioteka umożliwia studentom i pracownikom UAM bezpłatny dostęp do największych baz zasobów on-line dla humanistów, m.in.:  CERL  - Heritage of the Printed Book Database; L'Année philologique; Academica, Bazy Biblioteki Narodowej; Bazy Polskiej Bibliografii Literackiej, Bazy danych o artystach sceny polskiej, Internetowej Bazy Filmu Polskiego.

Gwarantujemy ciekawy i specjalistyczny księgozbiór,
 fachowość i miłą obsługę!

 

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Biblioteka ma w sobie coś magicznego. Jest niczym portal do wielu różnych światów.

Amo Jones

 

Fot. G. Machowiak

Fot. S. Kostić

O PATRONIE

Profesor dr hab.
Józef Tomasz Pokrzywniak
(1947-2017)

 

17 stycznia 2018 roku Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej UAM otrzymała imię Józefa Tomasza Pokrzywniaka.  

 

Profesor dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak był inicjatorem powstania naszej Biblioteki. Wbrew sceptykom, pokonując przeszkody, doprowadził do realizacji tego projektu. Czuwał nad wszystkimi etapami prac, wypełniając misję Dziekana
- przełożonego i przewodnika pracowników i studentów naszego Wydziału. Biblioteka, której nowoczesny architektonicznie budynek został wkomponowany
w zabytkową przestrzeń dziedzińca, rozpoczęła działalność 25 września 2009 roku. 

 

 Profesor Józef Tomasz Pokrzywniak - mistrz wielu pokoleń polonistów - był historykiem literatury, wybitnym badaczem epoki oświecenia i zarazem człowiekiem oświecenia. W Jego bogatym dorobku naukowym jest
5 książek autorskich, z czego 4 dotyczą Ignacego Krasickiego, którego twórczości był miłośnikiem, znakomitym interpretatorem i edytorem („Satyry i listy”, „Komedie”). Był także współautorem najpopularniejszego po 1989 roku licealnego podręcznika literatury epok dawnych do klas pierwszych (z Marią Adamczyk i Bożeną Chrząstowską) „Starożytność - oświecenie”, który doczekał się aż 14 wydań w latach 1987-2000!

 

Profesor pełnił funkcję kierownika Zakładu Literatury Staropolskiej
i Oświecenia (2007-2016), dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UAM (1996-2005), dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (2005-2012). Przez dwie kadencje wprowadzał Wydział w XXI wiek, najpierw przenosząc go
z Collegium Novum do monumentalnego gmachu Collegium Maius, a później przygotowując go na nowe wyzwania. Budynek pod Jego kierowniczą ręką zyskał dzisiejszy wygląd, wyróżnia się wyjątkowymi witrażami z wizerunkami pisarzy oraz spektakularnym Salonem Mickiewicza ozdobionym portretem wieszcza
i dekoracjami według klasycznych ilustracji Andriolliego do „Pana Tadeusza”.  Profesor był także współtwórcą i Dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu (2014), współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich, członkiem  Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN (1996-2002), Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich  PAN (2006-2010) oraz wielu towarzystw naukowych.

 

Profesor był cenionym i charyzmatycznym uczonym i nauczycielem akademickim. Człowiekiem wielkiego optymizmu i tolerancji, pełnym życzliwości i otwartości wobec ludzi. Miłośnikiem ogrodów, podróży i kultury włoskiej.

 

PLAN BIBLIOTEKI

I piętro

 • wypożyczalnia ogólna – lada biblioteczna
 • stanowisko samodzielnego wypożyczania (self check)
 • stanowisko pracy dla osób niewidomych i niedowidzących (p. 108)

 

Zbiory:

- kanon lektur polonistycznych w wolnym dostępie

- historia i teoria filmu

- historia i teoria teatru

- współczesna poezja polska

- wiedza o mediach

- metodyka nauczania języka i literatury z elementami pedagogiki

- kolekcja literatury dla dzieci             (p. 108)

 

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

II piętro

 • 65 miejsc czytelniczych (w tym stanowisko komputerowe
  z regulowaną wysokością blatu
  dla osób z niepełnosprawnością ruchową)
 • stanowisko samodzielnego wypożyczania

   

Zbiory:

- filologii klasycznej

- filologii słowiańskiej

- historia literatury polskiej

- historia literatur starożytnych

- historia literatur słowiańskich

- językoznawstwo ogólne

- językoznawstwo polonistyczne

- językoznawstwo łacińskie
i greckie

- językoznawstwo słowiańskie

- teoria literatury

- teoria przekładu

- przekład literatury polskiej

- kultura staro- i nowożytna

- religioznawstwo  i mitologie

- filozofia

- gender

- judaica

- sztuka staro- i nowożytna

- folklor i obyczaje

- historia

- geografia kulturowa

- nauki polityczne

- socjologia

- psychologia

- reportaże

- edytorstwo i wiedza o książce

Fot. S. Kostić

III piętro

 • czytelnia (księgozbiór przeznaczony wyłącznie do korzystania na miejscu)
 • 16 miejsc czytelniczych
 • pokój do nauki zbiorowej dla grup 10-osobowych
 • 8 kabin do pracy indywidualnej
 • czytnik mikrofilmów
 • Pracownia Zbiorów Wydzielonych (p. 372)
 • pracownia biblioteczna (p. 374)
 • gabinet kierownika Biblioteki
  (p. 375)Zbiory:

Zasób czytelni na III pietrze pełni rolę podstawowego informatorium dla studentów  i pracowników nauki i obejmuje:

- słowniki języka polskiego

- słowniki dawnej polszczyzny

- słowniki języków obcych

- encyklopedie powszechne
i specjalistyczne

- bibliografie ogólne
i specjalistyczne literackie oraz poszczególnych zagadnień

- biografie literackie,

- katalogi i inwentarze zbiorów bibliotek naukowych

- słowniki i encyklopedie dotyczące pisarzy polskich i światowych oraz epok literackich

- serię polską i zagraniczną tomików Biblioteki Narodowej

- zbiór nadbitek z czasopism

- współczesne czasopisma polonistyczne i slawistyczne

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

PRACOWNIA ZBIORÓW WYDZIELONYCH

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. M. Sidorowska

Pracownia Zbiorów Wydzielonych 

udostępnia pracownikom nauki  i studentom materiały czasopiśmiennicze, mikroformy oraz prace dyplomowe.
Księgozbiór podręczny liczy
ok. 2500 woluminów czasopism pochodzących z
XVIII i XIX wieku.
Do najcenniejszych druków przechowywanych w Pracowni należą:

 • "Chimera" - elitarne czasopismo artystyczno-literackie wydawane w latach 1901-1907, w którym publikowali czołowi twórcy Młodej Polski, m.in. Bolesław Leśmian, Stanisław Przybyszewski i Stanisław Wyspiański. Pismo wyróżniało się wyjątkowymi ilustracjami;
 • "Monitor" - jeden z pierwszych polskojęzycznych periodyków, założony przez Ignacego Krasickiego, Franciszka Bohomolca i Adama Kazimierza Czartoryskiego, ukazywał się dwa razy w tygodniu w okresie od 1765 do 1785 roku;
 • "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" - pierwszy polski tygodnik literacki wydawany w latach 1770–1777 (od 1771 roku nieoficjalny organ obiadów czwartkowych);
 • "Sfinks" - miesięcznik literacko-artystyczny i naukowy ukazujący się w latach 1908-1913, skupiający wielu wybitnych pisarzy, m.in. Elizę Orzeszkową, Stefana Żeromskiego czy Tadeusza Micińskiego.

 

Godziny otwarcia Pracowni:
 

poniedziałek i piątek: 13.00-19.00

wtorek - czwartek: 10.00-15.00

 

 

Fot. S. Kostić

Fot. M. Sidorowska

Fot. S. Kostić

PRACOWNICY

Kierownik Biblioteki

 

dr Józef Malinowski, kustosz

jozefm@amu.edu.pl

61 829 46 88

Sekcja Polonistyczna

 

mgr Dorota Górska

kustosz, kierownik sekcji

dogorska@amu.edu.pl

61 829 46 82

 

mgr Ewa Borowiak, kustosz

ewabor1@amu.edu.pl

61 829 46 85

 

mgr Aleksandra Kubiak, kustosz

olakub@amu.edu.pl

61 829 46 87

 

mgr Sabina Kuik, kustosz

sanak@amu.edu.pl

61 829 46 87

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Sekcja Klasyczna

 

mgr Dorota Daleszyńska

kustosz, kierownik sekcji

dalesz@amu.edu.pl

61 829 46 84

 

mgr Marta Stołowska, kustosz

martasto@amu.edu.pl

61 829 46 84

 

Sekcja Slawistyczna

 

mgr Violetta Popiel-Machnicka,

kustosz, kierownik sekcji

vpm@amu.edu.pl

61 829 46 83

 

mgr Magdalena Jankowska

starszy bibliotekarz

magjan3@amu.edu.pl

61 829 46 83

 

Informatyk

inż. Mateusz Bagrowski

matt7@amu.edu.pl

 

BIBLIOTEKA BEZ BARIER

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Udogodnienia architektoniczne budynku:

 

 • podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  przy wejściu od ulicy Kościuszki,
 • automatycznie otwierane drzwi wejściowe do gmachu,
 • winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową
  w łączniku prowadzącym z Collegium Maius,
 • wrzutnia, umożliwiająca zwrot wypożyczonych materiałów, mieści się na parterze,
 • szerokie windy wewnątrz budynku,
 • toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na każdym piętrze,
 • korytarze i pomieszczenia bez progów,
 • szerokie drzwi umożliwiające swobodne poruszanie,
 • stanowisko pracy dla osób niewidomych
  i niedowidzących na I piętrze (p. 108), wyposażone w komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem i dodatkowe urządzenia:
  • urządzenie do skanowania pisma (auto-lektor)
  • linijka brajlowska
  • drukarka brajlowska
  • lupa zoom
  • stanowisko komputerowe z regulowaną wysokością blatu dla osób z niepełnosprawnością ruchową na II piętrze.

 

Inne udogodnienia:

 • dostęp do elektronicznego katalogu jest możliwy
  z każdego miejsca z dostępem do Internetu
  bez konieczności wychodzenia z domu
 • obsługa poza kolejnością
 • możliwość wypożyczenia materiałów przez osobę upoważnioną przez czytelnika po okazaniu legitymacji studenta
 • pracownicy biblioteki służą pomocą w znalezieniu materiałów, w razie potrzeby dostarczą je z innych pięter.

 

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Fot. S. Kostić

Fot. A. Boeske

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

1. Księgozbiór Biblioteki WFPiK im. Józefa Tomasza Pokrzywniaka jest udostępniany na zasadzie wolnego dostępu do półek (przy wyborze książek obowiązuje samoobsługa)
oraz przez zamówienia z magazynu drogą elektroniczną (realizacja zamówień odbywa się co godzinę).


2. Prawo do wypożyczania mają:
- pracownicy UAM,
- studenci Wydziału (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie – dzienne i zaoczne),
- studenci UAM (studia licencjackie, magisterskie, studia doktoranckie – dzienne i zaoczne).

3. Pozostałe osoby ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wyłącznie w czytelni lub wypożyczyć na okres
1 tygodnia za kaucją, uzależnioną
od wartości udostępnianych materiałów (nie mniej niż 50 zł za wolumin).

4. Nie wypożycza się dzieł wyznaczonych przez Bibliotekę, w tym:
- druków wydanych przed r. 1945, za wyjątkiem tekstów greckich i łacińskich stanowiących lekturę dla filologów klasycznych,
- książek oznaczonych czerwonym paskiem,
- pozycji PWNW,
- czasopism i gazet,
- prac magisterskich.

5. Okres wypożyczenia i liczba wypożyczonych książek wynoszą:

A. Dla pracowników naukowych:
a) pracownicy WFPiK:
- PWWZ – 100 woluminów na 365 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
- PWWW – 5 woluminów na 14 dni
z możliwością jednej prolongaty o 7 dni;
b) pracownicy UAM spoza Wydziału:
- PWWZ – 10 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni;

B. Dla doktorantów:
a) doktoranci WFPiK:
- PWWZ – 50 woluminów na 180 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
- PWWW - 5 woluminów na 14 dni z możliwością jednej prolongaty o 7 dni;
b) doktoranci spoza Wydziału
- PWWZ – 10 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni;

C. Dla studentów:
a) studenci WFPiK (dzienni, zaoczni MOST, studenci wielu wydziałów – w tym WFPiK):
- PWWZ – 30 woluminów na 180 dni możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
- PWWW - 5 woluminów na 14 dni z możliwością jednej prolongaty o 7 dni;
b) studenci UAM spoza Wydziału:
- PWWZ – 10 woluminów na 30 dni możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni;

D. Dla pozostałych pracowników:
a) bibliotekarze WFPiK:
- PWWZ – 50 woluminów na 365 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni,
- PWWW – 5 woluminów na 14 dni z możliwością jednej prolongaty o 7 dni;
b) pracownicy administracji WFPiK, bibliotekarze i pozostali pracownicy UAM spoza Wydziału:
- PWWZ – 5 woluminów na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty elektronicznej o 30 dni.

6. Kwestie sporne rozstrzyga Kierownik BWFPiK.

PWWW- wypożyczane na 2 tygodnie wyłącznie pracownikom i studentom WFPiK
PWWZ – wypożyczane wszystkim czytelnikom UAM
PWNW – do korzystania w czytelni

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

RULES AND REGULATIONS GOVERNING THE USE OF THE LIBRARY AND INFORMATION SYSTEM OF THE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ

 

ZASOBY I ŹRÓDŁA

WIELKOPOLSKA
 BIBLIOTEKA CYFROWA

Wspólna inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego. Założeniem bazy WBC jest stworzenie dostępu
poprzez Internet do czterech typów zasobów: edukacyjnego, dziedzictwa kulturowego, regionaliów i muzykaliów.

AMUR (Adam Mickiewicz University Repository)

To cyfrowe repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zawierające doktoraty, publikacje naukowe i materiały dydaktyczne powstałe
na UAM oraz mające na celu upowszechnianie dorobku naukowego pracowników i promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM.

IBUK Libra - wirtualna czytelnia online Wydawnictwa Naukowego PWN

Platforma IBUK oferuje dostęp do wyselekcjonowanych  publikacji PWN z zakresu humanistyki, prawa, ekonomii, nauk społecznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Jedną książkę może czytać jednocześnie 5 osób. W przeglądarce internetowej należy mieć włączoną obsługę Javascript oraz "cookies", a także zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej.

ACADEMICA

To bezpłatna cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Czytelnicy znajdą tu publikacje zarówno nowe, jak i starsze. Znaczną część zasobów systemu stanowią publikacje chronione prawem autorskim, z których można legalnie i bezpłatnie korzystać. Zapraszamy na II piętro, gdzie znajduje się terminal służący do przeglądania bazy.

PRESSto

To profesjonalna platforma, na której publikowane są czasopisma elektroniczne UAM, oraz innowacyjny system zarządzania e-czasopismem. Czasopisma zaimplementowane na platformie PRESSto publikowane są w modelu otwartym (open access), co oznacza, że artykuły dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych użytkowników internetu
na podstawie licencji Creative Commons.

Fot. S. Kostić

Fot. M. Sidorowska

Fot. S. Kostić

Fot. S. Kostić

ORCID – Międzynarodowy System Identyfikacji Autorów

 

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Ten unikalny identyfikator cyfrowy umożliwia rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych takich jak  Scopus, Web of Science i innych. Dzięki połączeniu konta ORCID z ResearcherID lub Scopus ID następuje automatyczna wymiana danych pomiędzy systemami. Stworzenie i zgłoszenie własnego identyfikatora zajmuje chwilę i jest wolne od opłat.


W naszej Bibliotece koordynatorem wydziałowym jest dr Józef Malinowski (jozefm@amu.edu.pl; tel. 61 829 46 88) .
W Bibliotece Uniwersyteckiej koordynatorem jest dr Blanka Mrowicka z Oddziału Informacji i Transferu BU (blanka.mrowicka@amu.edu.pl; tel. 61 829 38 41).

 

Materiały filmowe przygotowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu i Studio Filmowe UAM:

Dowiedz się więcej

Kontakt

+48 61 829 4686

Adres

ul. A. Fredry 10

61-701 Poznań